HERROEPINGSVOORWAARDEN HERROEPINGSRECHT

U HEEFT HET RECHT, OM DE OVEREENKOMST (AANKOOP) BINNEN VEERTIEN DAGEN ZONDER OPGAVE VAN REDENEN TE HERROEPEN. DE PERIODE VAN HERROEPING IS VEERTIEN DAGEN VANAF DE DAG DAT U OF EEN ANDERE DOOR U BENOEMDE DERDE, DIE NIET DE VERVOERDER IS, DE LAATSTE GOEDEREN IN BEZIT HEEFT GENOMEN.

OM GEBRUIK TE MAKEN VAN UW HERROEPINGSRECHT, MOET U ONS (LAFEMME COLLECTIE BV) DOOR MIDDEL VAN EEN EENDUIDIGE VERKLARING OVER UW ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST INFORMEREN. U KUNT HIERVOOR HET BIJGEVOEGDE HERROEPINGSFORMULIER GEBRUIKEN.

VOOR HANDHAVING VAN HET HERROEPINGSRECHT IS HET BELANGRIJK DAT U DE MEDEDELING OVER HET ANNULEREN VAN DE OVEREENKOMST VOOR HET EINDIGEN VAN DE TERMIJN INDIENT

Formulier Downloaden